• 08
  paź
  2013

  Druk zgody rodziców na udział ucznia w konkursie zDolny Ślązaczek

  Przypominamy, że warunkiem uczestnictwa ucznia (klasy IV – VI) w konkursie zDolny Ślązaczek jest złożenie przez rodziców dziecka oświadczenia – zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z konkursem (dostarczone najpóźniej w poniedziałek 14 października nauczycielowi jezyka polskiego). Poniżej umieszczamy tekst oświadczenia (na wszelki wypadek, ponieważ każdy chętny uczeń dostanie od nas wydruk):

  Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 92 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:

  ……………………………………………………………………………………………………………………….,

  ucznia klasy …….. szkoły ……………………………………………………………………………………,

  do celów związanych z jego udziałem w Dolnośląskim  Konkursie „zDolny Ślązaczek” w roku szkolnym 2013/2014.

   Data i czytelny podpis rodzica: …………………………………………………….

Skip to content