• 19
    cze
    2013

    Certyfikat Szkoły Sprawnych Dolnoślązaczków

    Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrocławiu – nasza Szkoła – otrzymała Certyfikat Szkoły Sprawnych Dolnoślązaczków (http://test.sp1.wroclaw.pl/node/634). To dowód wdrożenia systemu wspierania uzdolnień uczniów w dziedzinie wychowania fizycznego i zdrowotnego w klasach I-III. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego!

Skip to content