• 26
  paź
  2010

  Bardzo ważny komunikat!

  W związku ze zmianą rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 roku w sprawie organizacji roku szkolnego, po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej SP 1, Rady Rodziców SP 1, Samorządu Uczniowskiego SP 1, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrocławiu postanowił, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą:
  12 listopada 2010, 7 stycznia 2011, 5 kwietnia 2011 (sprawdzian szóstoklasistów), 2 maja 2011
  .

  W tych dniach w szkole nie będą odbywały się lekcje. Dzieciom, których rodzice tego będą potrzebowali, zostanie zapewniona opieka (dyżur: 7.00-15.00)

  Do piątku 5 listopada 2010 prosimy o informację w zeszycie kontaktowym, czy dziecko 12 listopada będzie przebywało w szkole pod opieką nauczycieli (o kolejne dni zapytamy Państwa odpowiednio później).

Skip to content