• 20
  lis
  2013

  Ankieta dla Rodziców uczniów SP 1

  W związku z prowadzeniem w naszej Szkole ewaluacji zewnętrznej prosimy Państwa o udział w ankiecie on-line w środę 27 listopada 2013 w godzinach 19.00 – 20.00. Bardzo zależy nam na licznym Państwa udziale. Wszystkie potrzebne informacje dalej: 

  Szanowni Państwo,

   W naszej szkole zostanie przeprowadzona ewaluacja w ramach Program Wzmocnienia Systemu Efektywności Nadzoru Pedagogicznego i  Oceny Jakości Pracy Szkoły Etap III przez wizytatorów ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Jednym z elementów badania jest ankieta kierowana do rodziców uczniów. Wizytatorom zależy na Państwa opinii, która w istotny sposób przyczyni się do sprawnego zgromadzenia informacji o pracy placówki. Ankietę można wypełnić on – line lub w formie tradycyjnej (papierowej). Zapraszam Państwa do skorzystania z możliwości wypełnienia jej on-line. Ankieta jest całkowicie anonimowa, jest bardzo krótka – zawiera 9 pytań i  przyczyni się do szybszego przeprowadzenia badania. Proszę o rzetelne przekazanie informacji.

  Termin wypełnienia ankiety został zaplanowany na dzień 27 listopada 2013 r. w godzinach od 19.00 do 20.00. Osoby, które nie zdecydują się na udział w ankiecie on-line, proszę
  o wypełnienie w formie papierowej.

  Poniżej podaję instrukcję wypełnienia ankiety:

  1. Uruchom przeglądarkę, najlepiej Google Chrome lub Mozilla.
  2. Wprowadź adres strony www.seo2.npseo.pl/online/28809
   – sprawdź
   poprawność adresu.
  3. Po wejściu na podany adres na ekranie komputera wyświetli się na czerwono numer kontrolny ankiety.
  4. Wypełnianie ankiety jest możliwe dopiero po jej aktywowaniu przez wizytatora.
  5. Po aktywowaniu ankiety naciśnij komunikat „Rozpocznij ankietę”. Możliwe, że pojawi się konieczność ponowienia czynności – aktywacja może trwać kilka minut.
  6. Po wypełnieniu ankiety należy kliknąć komunikat „Sprawdź ankietę”.
  7. System automatycznie sprawdzi czy wszystkie pytania zostały wypełnione.
  8. System zaznaczy na czerwono brak odpowiedzi – nie ma obowiązku udzielenia wszystkich odpowiedzi.
  9. Ponowne przyciśnięcie komunikatu „Zapisz ankietę” spowoduje jej automatyczne zapisanie. Pojawi się komunikat „Dziękujemy, ankieta została zapisana”.

  10.  Nie klikać na komunikat „Rozpocznij ankietę”.

  11.  Dziękuję. Proszę o zamknięcie przeglądarki.

Skip to content