E-dziennik

Plan Lekcji

Pomoc Psychologiczna

 • 03
  kw.
  2019

  Akcja protestacyjna

  Dyrektor SP1 informuje: W związku z otrzymaniem we wtorek 2.04.2019 r. od Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” informacji o proklamacji bezterminowego strajku, który ma się rozpocząć w poniedziałek 8 kwietnia 2019, informuję, iż jeśli do strajku dojdzie, w szkole zorganizowane będą tylko zajęcia opiekuńcze.Dziś trudno oszacować liczbę nauczycieli, którzy podejmą strajk. Proszę Państwa o śledzenie na bieżąco informacji w mediach i jeśli rano w poniedziałek 8.04, okaże się, że strajk się rozpoczyna, proszę, w miarę możliwości, o nieprzyprowadzanie uczniów do szkoły i zapewnienie im opieki. Przypominam, że rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje w tym wypadku prawo do płatnej nieobecności w pracy.
  Proszę również rodziców, którzy już dzisiaj wiedzą, że nie zapewnią opieki swoim dzieciom, o poinformowanie mnie do dnia 4 kwietnia (czwartek). Będę Państwa w dalszym ciągu na bieżąco informować o wszelkich krokach przeze mnie podejmowanych w tej sprawie. Rodzice klas ósmych będą informowani również o sprawach związanych ze zbliżającym się terminem egzaminów ósmoklasistów.

  Departament Edukacji na wypadek strajku i poszukiwania przez rodziców oferty zajęć dla dzieci poza zajęciami opiekuńczymi organizowanymi w szkole, przekazuje swoją ofertę, z którą można się zapoznać tu: https://www.wroclaw.pl/zajecia-dla-dzieci-i-mlodziezy-podczas-strajku-nauczycieli

Skip to content