• 16
    gru
    2021

    Historia w Zajezdni

    Pamiętając o 40. rocznicy ogłoszenia w Polsce stanu wojennego i tragicznych tego skutkach, 8a odwiedziła CH Zajezdnia. 15 grudnia klasa 8a była w Centrum Historii Zajezdnia- muzeum, w którym w ciekawy sposób pokazane są losy Wrocławia po II wojnie światowej. Uczniowie poznali historię miasta, szczególnie dużo uwagi poświęcono na wystawie wydarzeniom sprzed 40 lat, czyli stanowi wojennemu w Polsce. Muzeum ma bardzo ciekawe eksponaty. Uczniowie mogli kupić bilet do wagonu, jakim przybywali po wojnie repatrianci z Kresów Wschodnich, usiąść na pryczy więziennej, a także w ławce szkolnej sprzed 50 lat. Wysłuchali  historii, którą po wojnie tworzyli główni gracze na „europejskiej szachownicy”. Siedząc w autobusie z dawnych lat i za kierownicą malucha 126p, którym przewożono słynne 80 mln „Solidarności”, wysłuchaliśmy  ciekawych, ale i dramatycznych opowieści o dniach stanu wojennego. Polecamy wszystkim odwiedziny w Centrum Historii Zajezdnia na ul. Grabiszyńskiej.

Skip to content