• 15
    wrz
    2015

    25.09. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

    W porozumieniu z Radą Rodziców ustalono, że w tym roku 25 września jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Dlatego prosimy rodziców o informację, czy dziecko będzie wymagać opieki w szkole w tym dniu. Informacja powinna zawierać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz godziny koniecznej opieki. O takie zgłoszenie do wychowawcy prosimy do 21 września (piątek). 

Skip to content