• 05
    lis
    2014

    10 listopada – dzień wolny

    Poniedziałek – 10 listopada – to, zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców i Dyrekcji SP 1, dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych. W tym dniu szkoła zapewnia opiekę świetlicową tym dzieciom, których rodzice tego potrzebują, w godzinach 7.00-15.00. Obiady w tym dniu nie są wydawane.

Skip to content