E-dziennik

Plan Lekcji

Pomoc Psychologiczna

Harmonogram roku szkolnego 2022/2023 w SP 1 we Wrocławiu

INFORMACJE OGÓLNE:
rok szkolny trwa: 1.09.2022 – 23.06.2023
I semestr trwa: 1.09.2021 – 22.01.2023
II semestr trwa:  23.01.2023 – 23.06.2023
zmiana planu lekcji i zamiana zmian klas 2. i 3. : 23.01.2023
 
przerwa świąteczna na Boże Narodzenie: 23 – 31.12.2022
ferie zimowe: 13 – 26.02.2023
przerwa świąteczna na Wielkanoc: 6 – 11.04.2023
 
Dodatkowe dni wolne od nauki, uzgodnione z Radą Rodziców:

14 X 2022 (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych, szkoła zapewnia opiekę dla tych dzieci, których rodzice tego potrzebują
31 X 2022 (poniedziałek przed świętem Wszystkich Świętych) – szkoła zamknięta, dzień odpracowany w sobotę (XXVI Kiermasz Bożonarodzeniowy)
2 V 2023 (wtorek) – szkoła zamknięta, dzień odpracowany w sobotę (Piknik Rodzinny)
23, 24, 25  V 2023 (egzaminy ósmoklasistów) – dni wolne od zajęć dydaktycznych i wychowawczych dla klas 1-7, szkoła zapewnia opiekę dla tych dzieci, których rodzice tego potrzebują
9 VI 2023 (piątek po święcie Bożego Ciała) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych, szkoła zapewnia opiekę dla tych dzieci, których rodzice tego potrzebują

Egzaminy ósmoklasistów:
język polski – 23.05.2023 (wtorek) – godz. 9.00 – 120/180 minut
matematyka – 24.05.2023 (środa) – godz. 9.00 – 100/150 minut
język obcy – 25.05.2023 (czwartek) – godz. 9.00 – 90/135 minut
 
Próbne szkolne egzaminy ósmoklasistów:
4, 5, 6 października 2022
7, 8, 9 marca 2023
 
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

WAŻNE TERMINY W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH:

MAJ 2023

2 V 2023 (wtorek) – szkoła zamknięta, dzień odpracowany w sobotę (Piknik Rodzinny)
do 12 V poinformowanie rodziców i uczniów o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nagannym zachowaniem na koniec roku + konsultacje
23, 24, 25 V egzaminy ósmoklasistówdni wolne od zajęć dydaktycznych i wychowawczych dla uczniów klas 1 – 7, szkoła zapewnia opiekę dla tych dzieci, których rodzice tego potrzebują
27 V Festyn Rodzinny w SP1 + 7. zawody piłkarskie – mini Mundial ???
do 31 V – wystawianie przewidywanych ocen na koniec roku szkolnego oraz przewidywanych ocen zachowania

CZERWIEC 2023

9 VI 2023 (piątek po święcie Bożego Ciała) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych, szkoła zapewnia opiekę dla tych dzieci, których rodzice tego potrzebują
12 VI ostateczny termin wystawiania ocen na koniec roku

23 VI zakończenie roku szkolnego 2022/23

3 VII ogłoszenie przez CKE wyników egzaminów klas VIII

6 VII wydawanie zaświadczeń absolwentom

A TO JUŻ BYŁO, TO JUŻ ZA NAMI:

WRZESIEŃ 2022

5 IX zebrania z rodzicami klas 4-8 (17.00, n-le bez wychowawstw obecni w godzinach 17.30-18.30)
6 IX zebrania z rodzicami klas 1 – 3 (17.00)

PAŹDZIERNIK 2022

4, 5, 6  X  próbne egzaminy ósmoklasistów
13 X pasowanie pierwszoklasistów
14 X Dzień Edukacji Narodowej, dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych, szkoła zapewnia opiekę dla tych dzieci, których rodzice tego potrzebują
w ostatnim tygodniu października – otrzęsiny klas czwartych
31 X 2022 (poniedziałek przed świętem Wszystkich Świętych) – szkoła zamknięta, dzień zostanie odpracowany w sobotę (XXVI Kiermasz Bożonarodzeniowy)

LISTOPAD 2022

21 XI zebrania z rodzicami klas 4-8 (17.00, n-le bez wychowawstw obecni w godzinach 17.30-18.30)
22 XI zebrania z rodzicami klas 1 – 3 (17.00)

GRUDZIEŃ 2022

6 XII  klasowe Mikołajki
10 XII  XXVI Kiermasz Bożonarodzeniowy
do16 XII  poinformowanie rodziców i uczniów o zagrożeniu oceną niedostateczną i nagannym zachowaniem na koniec semestru + konsultacje
przerwa świąteczna na Boże Narodzenie: 23-31.12.2022

STYCZEŃ 2023

do 5 I wystawianie przewidywanych ocen na koniec semestru oraz przewidywanych ocen zachowania
do 17 I ostateczne wystawienie ocen na koniec semestru
23 I zmiana planu lekcji i zamiana zmian klas 2. i 3.
23 I zebrania z rodzicami klas 4-8 (17.00, n-le bez wychowawstw obecni w godzinach 17.30-18.30)
24 I zebrania z rodzicami klas 1 – 3 (17.00)

LUTY 2023

ferie zimowe: 13 – 26 II 2023

MARZEC 2023

7, 8, 9 III próbne egzaminy klas ósmych
2 III Dzień Otwartych Drzwi – zapraszamy rodziców wraz z przyszłymi uczniami od 15.30 do 17.00

KWIECIEŃ 2023

6-11 IV przerwa świąteczna na Wielkanoc
24 IV zebrania z rodzicami klas 4-8 (17.00, n-le bez wychowawstw obecni w godzinach 17.30-18.30)
25 IV zebrania z rodzicami klas 1 – 3 (17.00)

Skip to content