Harmonogram roku szkolnego 2023/24

rok szkolny trwa: 4.09.2023 – 21.06.2024

I semestr trwa: 4.09.2023 – 14.01.2024

II semestr trwa: 15.01.2024 – 21.06.2024

przerwa świąteczna na Boże Narodzenie: 23-31.12.2023

ferie zimowe: 15-28.01.2024

przerwa świąteczna na Wielkanoc: 28.03. – 2.04.2024

dodatkowe dni wolne (zaakceptowane przez Radę Rodziców oraz Departament Edukacji):
13 X 2023 (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych, szkoła zapewni opiekę dla tych dzieci, których rodzice tego potrzebują

30 X 2023 (poniedziałek i wtorek przed świętem Wszystkich Świętych) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych, szkoła zapewni opiekę dla tych dzieci, których rodzice tego potrzebują

31 X (wtorek przed świętem Wszystkich Świętych) szkoła będzie zamknięta, dzień odpracujemy w sobotę 9 XII (XXVII Kiermasz Bożonarodzeniowy)

2 V 2024 (czwartek) – szkoła zamknięta, dzień odpracujemy w sobotę 8 VI 2024 (Piknik Rodzinny + Mini Euro)

14, 15, 16  V 2024 (egzaminy ósmoklasistów) – dni wolne od zajęć dydaktycznych i wychowawczych dla klas 1-7, szkoła zapewni opiekę dla tych dzieci, których rodzice tego potrzebują

31 V 2024 (piątek po święcie Bożego Ciała) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych, szkoła zapewni opiekę dla tych dzieci, których rodzice tego potrzebują

WAŻNE TERMINY W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH:

KWIECIEŃ 2024
22 IV zebrania z rodzicami klas 4-8 (17.00, n-le bez wychowawstw obecni w godzinach 17.30-18.30)

23 IV zebrania z rodzicami klas 1 – 3 (17.00)

MAJ 2024

2 V 2024 (czwartek) – szkoła zamknięta, dzień odpracujemy w sobotę 8 VI 2024 (Piknik Rodzinny + Mini Euro)

do 13 V poinformowanie rodziców i uczniów o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nagannym zachowaniem na koniec roku

14, 15, 16  V 2024 – egzaminy ósmoklasistówdni wolne od zajęć dydaktycznych i wychowawczych dla uczniów klas 1 – 7, szkoła zapewni opiekę dla tych dzieci, których rodzice tego potrzebują

do 27 V – wystawianie przewidywanych ocen na koniec roku szkolnego oraz przewidywanych ocen zachowania

29 V – Sportowy Dzień Dziecka dla klas 4 – 8

31 V (piątek po święcie Bożego Ciała) dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych, szkoła zapewnia opiekę dla tych dzieci, których rodzice tego potrzebują  

CZERWIEC 2024

7 VI Olimpiada Lekkoatletyczna klas 1 – 3
8 VI   VII Festyn Rodzinny w SP1 + VIII zawody piłkarskie – Mini Euro
11 VI ostateczny termin wystawiania ocen na koniec roku
21 VI zakończenie roku szkolnego 2023/24

3 VII ogłoszenie przez CKE wyników egzaminów klas VIII oraz wydawanie zaświadczeń absolwentom

ALE TO JUŻ BYŁO

WRZESIEŃ 2023
11 IX zebrania z rodzicami klas 4-8 (17.00, n-le bez wychowawstw obecni w godzinach 17.30-18.30)
12 IX zebrania z rodzicami klas 1 – 3 (17.00)

PAŹDZIERNIK 2023

październik/listopad – próbne egzaminy ósmoklasistów
12 X – otrzęsiny klas czwartych
13 X 2023 (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych, szkoła zapewni opiekę dla tych dzieci, których rodzice tego potrzebują
20 X – pasowanie pierwszoklasistów
30 X 2023 (poniedziałek i wtorek przed świętem Wszystkich Świętych) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych, szkoła zapewni opiekę dla tych dzieci, których rodzice tego potrzebują
31 X (wtorek przed świętem Wszystkich Świętych) szkoła będzie zamknięta, dzień odpracujemy w sobotę 9 XII (XXVII Kiermasz Bożonarodzeniowy) –

LISTOPAD 2023

20 XI zebrania z rodzicami klas 4-8 (17.00, n-le bez wychowawstw obecni w godzinach 17.30-18.30)
21 XI zebrania z rodzicami klas 1 – 3 (17.00)

GRUDZIEŃ 2023

9 XII – XXVII Kiermasz Bożonarodzeniowy (od 16.30 do 19.00)
do11 XII – poinformowanie rodziców i uczniów o zagrożeniu oceną niedostateczną i nagannym zachowaniem na koniec semestru
do 22 XII – wystawianie przewidywanych ocen na koniec semestru oraz przewidywanych ocen zachowania
23-31.12.2023 przerwa świąteczna na Boże Narodzenie

STYCZEŃ 2024

do 8 I – ostateczne wystawienie ocen na koniec semestr
11 I – koniec I semestru
15-28.01.2024 ferie zimowe

LUTY 2024

5 II zebrania z rodzicami klas 4-8 (17.00, n-le bez wychowawstw obecni w godzinach 17.30-18.30)
6 II zebrania z rodzicami klas 1 – 3 (17.00)
8 II dzień otwartych drzwi (15.30 – 17.00)
27, 28, 29  – próbne egzaminy klas ósmych

MARZEC 2024

28.03. – 2.04.2024 przerwa świąteczna na Wielkanoc

Skip to content