E-dziennik

Plan Lekcji

Pomoc Psychologiczna

EGZAMINY ÓSMOKLASISTÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/22

Egzaminy ósmoklasistów przygotowywane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną odbędą się 24, 25 i 26 maja 2022. Na głównej stronie www.sp1.wroclaw.pl „bije” egzaminacyjny licznik!

CKE proponuje uczennicom i uczniom klas ósmych mini-przewodnik „Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym”
Na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej można znaleźć arkusze egzaminacyjne z ubiegłych lat, informatory o egzaminach, a także materiały uzupełniające – krótkie filmiki animowane omawiające specyfikę egzaminów. zachęcamy do zapoznania się z nimi.

W tym roku szkolnym wszyscy uczniowie klas ósmych naszej szkoły pisali dwa poważne egzaminy próbne – na początku października (egzamin próbny szkolny) oraz na początku marca (egzamin ogólnopolski organizowany przez Operon). Wyniki tych prób egzaminacyjnych pomogły w określeniu mocnych i słabych stron uczniów w poszczególnych dziedzinach oraz stworzeniu planu pracy na najbliższy czas.

EGZAMINY ÓSMOKLASISTÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/21

Po niemal roku zdalnej nauki napisanie egzaminów kończących szkołę podstawową było dla ósmoklasistów nie lada zadaniem. Rozplanowanie czasu, samodzielność pracy, pokonanie stresu – wszystkim tym zadaniom musieli sprostać. Prawdziwy ŻYCIOWY egzamin! poradzili sobie bardzo dobrze z wszystkimi wymaganiami i przeciwnościami losu. W tabelce zamieszczamy średni wynik szkoły z poszczególnych przedmiotów na tle wyników szkół wrocławskich i wszystkich szkół w Polsce. Wyniki szkoły w skali staninowej ulokowały się w staninie bardzo wysokim z matematyki, w staninie wysokim – z języków obcych oraz na pograniczu stanina wyżej średniego i wysokiego – z języka polskiego.

język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemiecki
SP165,4%61,1%80,4%60,6%
Wrocław65%58%77%61,5%
Polska60%47%66%49%

 

O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Tegoroczni absolwenci SP1 świetnie napisali swój egzamin na koniec szkoły! Średni punktowy wynik z każdego z egzaminacyjnych przedmiotów daje naszej szkole miejsce wśród 11% najlepszych szkół w Polsce (stanin bardzo wysoki).

W tabelce zamieszczamy średni wynik szkoły z poszczególnych przedmiotów na tle wyników szkół wrocławskich i wszystkich szkół w Polsce.

 język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemiecki
SP173,2%63,6%72,0%68,3%
Wrocław65,5%56,1%66,4%61,5%
Polska59%46%54%45%
                                                                                      
 
Drodzy Absolwenci: gratulujemy Wam Waszych wyników!
Wyniki egzaminu ósmoklasistów 2019/20; wykres namalowała akwarelami Lena Ślęzak
 
 

O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/19

Uczniowie klas ósmych naszej szkoły napisali swój pierwszy egzamin na złoty medal! Poniżej prezentujemy średnie procentowe wyniki z egzaminów naszej szkoły na tle wyników Wrocławia i całej Polski. Lokują one naszą szkołę wśród najlepszych szkół w Polsce:
z matematyki i z języka niemieckiego – 5% najlepszych szkół w kraju (tzw. 9. stanin, najwyższy)
– z języka polskiego i z języka angielskiego – 11% najlepszych szkół w kraju (tzw. 8. stanin, bardzo wysoki)

 język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemiecki
SP174,9%67,1%75,1%74,8%
Wrocław69,4%56,3%72,2%57,7%
Polska63%45%59%42%

Ogromnie się cieszymy z sukcesu naszych wychowanków, z tego, że ich (i nasza) praca przyniosła satysfakcjonujący wynik!

Wyniki egzaminu ósmoklasistów 2018/19, wykres namalowała Lena Ślęzak

Skip to content