E-dziennik

Plan Lekcji

Pomoc Psychologiczna

Egzaminy ósmoklasistów w roku szkolnym 2022/23

Egzaminy ósmoklasistów tuż tuż…

Polecamy wskazówki, jak uporać się ze stresem przedegzaminacyjnym…

23 maja – wtorek – język polski – egzamin trwa 120 minut (uczniowie uprawnieni do pisania w dłuższym czasie – 180 minut, uczniowie mający status uchodźców z Ukrainy – 210 minut). Egzamin pisze się tylko i wyłącznie czarnym niezmazywalnym długopisem, nie używa się zmazików i korektorów; można mieć przy sobie małą butelkę wody do picia (podczas egzaminu stoi na podłodze przy ławce), chusteczki higieniczne; telefon/smartwatch, wszystkie urządzenia elektroniczne zdeponuje się przed egzaminem u wychowawcy lub … pozostawia w domu.
Uczniowie przychodzą do szkoły najpóźniej o 8.20, spotykają się z wychowawcami w gabinetach: 8a – s.16, 8b – s. 15, 8c – s 20, 8d – s.22, 8e – s.24, 8f – s.23.

24 maja – środa – matematyka – egzamin trwa 100 minut (uczniowie uprawnieni do pisania w dłuższym czasie – 150 minut). Egzamin pisze się tylko i wyłącznie czarnym niezmazywalnym długopisem, nie używa się zmazików i korektorów, trzeba zabrać również linijkę – bez wzorów, tabliczki mnożenia itp; można mieć przy sobie małą butelkę wody do picia (podczas egzaminu stoi na podłodze przy ławce), chusteczki higieniczne; telefon/smartwatch, wszystkie urządzenia elektroniczne zdeponuje się przed egzaminem u wychowawcy lub … pozostawia w domu.
Uczniowie przychodzą do szkoły najpóźniej o 8.20, spotykają się z wychowawcami w gabinetach: 8a – s.16, 8b – s. 15, 8c – s 20, 8d – s.22, 8e – s.24, 8f – s.23.

25 maja – czwartek – język obcy – egzamin trwa 90 minut (uczniowie uprawnieni do pisania w dłuższym czasie – 135 minut. Egzamin pisze się tylko i wyłącznie czarnym niezmazywalnym długopisem, nie używa się zmazików i korektorów; można mieć przy sobie małą butelkę wody do picia (podczas egzaminu stoi na podłodze przy ławce), chusteczki higieniczne; telefon/smartwatch, wszystkie urządzenia elektroniczne zdeponuje się przed egzaminem u wychowawcy lub … pozostawia w domu.
Uczniowie przychodzą do szkoły najpóźniej o 8.20, spotykają się z wychowawcami w gabinetach: 8a – s.16, 8b – s. 15, 8c – s 20, 8d – s.22, 8e – s.24, 8f – s.23.

EGZAMINY ÓSMOKLASISTÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/22

Przedstawiamy w tabelce wyniki egzaminów klas ósmych w roku szkolnym 2021/22. Jesteśmy dumni z naszych absolwentów – życzymy Wam dobrych wakacji i… bardzo dobrej kolejnej szkoły!

Wyniki egzaminu ósmoklasistów w roku szkolnym 2021/2022

 Wynik SP 1 we Wrocławiu
(%)
Wynik na Dolnym Śląsku (%)Wynik we Wrocławiu (%) Wynik w kraju
(%)
Stanin naszej szkoły
Język polski73,4586660Wysoki
Matematyka75,9556957Wysoki
Język angielski83,4687167Wysoki
Język niemiecki80,2486350Bardzo wysoki

EGZAMINY ÓSMOKLASISTÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/21

Po niemal roku zdalnej nauki napisanie egzaminów kończących szkołę podstawową było dla ósmoklasistów nie lada zadaniem. Rozplanowanie czasu, samodzielność pracy, pokonanie stresu – wszystkim tym zadaniom musieli sprostać. Prawdziwy ŻYCIOWY egzamin! poradzili sobie bardzo dobrze z wszystkimi wymaganiami i przeciwnościami losu. W tabelce zamieszczamy średni wynik szkoły z poszczególnych przedmiotów na tle wyników szkół wrocławskich i wszystkich szkół w Polsce. Wyniki szkoły w skali staninowej ulokowały się w staninie bardzo wysokim z matematyki, w staninie wysokim – z języków obcych oraz na pograniczu stanina wyżej średniego i wysokiego – z języka polskiego.

język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemiecki
SP165,4%61,1%80,4%60,6%
Wrocław65%58%77%61,5%
Polska60%47%66%49%

 

O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Tegoroczni absolwenci SP1 świetnie napisali swój egzamin na koniec szkoły! Średni punktowy wynik z każdego z egzaminacyjnych przedmiotów daje naszej szkole miejsce wśród 11% najlepszych szkół w Polsce (stanin bardzo wysoki).

W tabelce zamieszczamy średni wynik szkoły z poszczególnych przedmiotów na tle wyników szkół wrocławskich i wszystkich szkół w Polsce.

 język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemiecki
SP173,2%63,6%72,0%68,3%
Wrocław65,5%56,1%66,4%61,5%
Polska59%46%54%45%
                                                                                      
 
Drodzy Absolwenci: gratulujemy Wam Waszych wyników!
Wyniki egzaminu ósmoklasistów 2019/20; wykres namalowała akwarelami Lena Ślęzak
 
 

O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/19

Uczniowie klas ósmych naszej szkoły napisali swój pierwszy egzamin na złoty medal! Poniżej prezentujemy średnie procentowe wyniki z egzaminów naszej szkoły na tle wyników Wrocławia i całej Polski. Lokują one naszą szkołę wśród najlepszych szkół w Polsce:
z matematyki i z języka niemieckiego – 5% najlepszych szkół w kraju (tzw. 9. stanin, najwyższy)
– z języka polskiego i z języka angielskiego – 11% najlepszych szkół w kraju (tzw. 8. stanin, bardzo wysoki)

 język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemiecki
SP174,9%67,1%75,1%74,8%
Wrocław69,4%56,3%72,2%57,7%
Polska63%45%59%42%

Ogromnie się cieszymy z sukcesu naszych wychowanków, z tego, że ich (i nasza) praca przyniosła satysfakcjonujący wynik!

Wyniki egzaminu ósmoklasistów 2018/19, wykres namalowała Lena Ślęzak

Skip to content