• 09
  paź
  2020

  Konkurs plastyczny na zakładkę do książki

  Cel konkursu:
  • Pobudzenie wrażliwości i wyobraźni plastycznej uczniów,
  • Rozwijanie kreatywności i twórczości uczestników,
  • Kształtowanie poczucia estetyki,
  • Doskonalenie manualnych sprawności,
  • Rozbudzanie świadomości i zasadności dbania o książki.

  Warunki konkursu:
  W konkursie mogą wziąć wszyscy uczniowie naszej szkoły.
  1. Konkurs będzie przebiegał w dwóch grupach wiekowych:
  • Klasy 1 – 4
  • Klasy 5 – 8
  2. Zadaniem uczestników jest wykonanie dwustronnej zakładki do książki.
  3. Praca może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.),
  z wykorzystaniem różnych materiałów (jednak nie brudzących książki)
  4. Kształt pracy może być dowolny (ewentualne szablony zakładek można znaleźć w Internecie).
  5. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę.
  6. Do pracy musi być dołączony liścik z danymi informacyjnymi zawierającymi: imię i nazwisko autora projektu, klasę.
  7. Prace można przynosić do szkolnej biblioteki i składać w specjalnie przygotowanym miejscu.

  Kryteria ocen przesłanych prac:
  • Pomysłowość,
  • Oryginalność,
  • Estetyka wykonania pracy,
  • Samodzielność

  Czas trwania konkursu:
  Konkurs będzie trwał od 9 do 30 października 2020 r.

Skip to content