Total top

   

Komunikat o błędzie

 • Warning: PHP Startup: failed to open stream: No such file or directory w _drupal_theme_initialize() (linia 209 z /includes/theme.inc).
 • Warning: PHP Startup: Failed opening '//' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') w _drupal_theme_initialize() (linia 209 z /includes/theme.inc).

Wyniki ankiety dla rodziców uczniów SP1

W dniach 22 i 23 kwietnia 2013 r. w czasie zebrań przeprowadziliśmy wśród rodziców uczniów uczęszczajacych do SP1 ankietę. Wypełniło ją 407 rodziców - Dziękujemy! Prezentujemy Państwu opracowane wyniki ankiety. Liczymy, że staną się one podstawą do dalszej pracy naszej szkoły i pełnej współpracy z rodzicami, aby w Jedynce działo się jeszcze lepiej!

Szkoła w pytaniu drugim była przez rodziców oceniana w skali stopni szkolnych, czyli od 1 do 6. Średni stopień wystawiony szkole przez ankietowanych to 4,66, czyli 4+!!!

 

 

Jakie są największe zalety naszej szkoły?

W sprawie zalet placówki zabrało głos 310 osób spośród 407 biorących udział w ankiecie, czyli 76% wszystkich ankietowanych.
Szkoła najczęściej jest chwalona za:

 • dobry, wysoki poziom nauczania                                     58 osób z 310 (18,7%)
 • bezpieczeństwo                                                            38 osób (12,2%)
 • dobrych nauczycieli                                                       31 osób (10%)
 • przyjazny stosunek do dzieci i rodziców, dobra atmosferę  18 osób (5,8 )
 • korzystne położenie blisko domu                                   16 osób (5,1%)

Jakie są największe wady naszej szkoły?

W sprawie wad placówki zabrało głos 246 osób spośród 407 biorących udział w ankiecie, czyli 60% wszystkich ankietowanych.
Najczęściej wymieniane wady to:

 • stan toalet                                                                                    58 osób z 246 (23,5%)
 • brak remontu, zaniedbane korytarze, sale lekcyjne, wygląd w środku   31 osób (12,6%)
 • mało ciekawych zajęć rozwijających zdolności, w tym sportowych           25 osób (10%)
 • system zmianowy                                                                          18 osób (7,3%)
 • słabe wyposażenie w nowoczesny sprzęt                                           17 osób (6,9%)
  Education - This is a contributing Drupal Theme
  Design by WeebPal.