E-dziennik

Plan Lekcji

Pomoc Psychologiczna

PODRĘCZNIKI 2022/2023

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 WE WROCŁAWIU
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS I w roku szkolnym 2022/2023

Rodzice uczniów klas I kupują swoim dzieciom jedynie podręcznik do zajęć nieobowiązkowych  (religia):

 • Poznaję Boży świat, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność.

Pozostałe podręczniki, ćwiczenia, materiały edukacyjne zapewnia szkoła (z dotacji MEiN). Są to:

J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska, Nowi Tropiciele; elementy składowe cyklu:
5 części podręcznika, 5 części kart pracy, 5 części kart matematycznych, wycinanka…, WSiP.

Jenny Dooley, Virginia Evans, Smileys 1 (New); Pupil’s Book (podręcznik wieloletni), Express Publishing.
Jenny Dooley, Virginia Evans, Smileys 1 (New);Activity Book (ćwiczenia), Express Publishing.

—————————————————————————————————————-

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS II w roku szkolnym 2022/23

Rodzice uczniów klas II kupują swoim dzieciom jedynie podręcznik do zajęć nieobowiązkowych (religia):

 • Odkrywam Królestwo Boże, Red. K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność.

Pozostałe podręczniki, ćwiczenia, materiały edukacyjne zapewnia szkoła (z dotacji MEiN). Są to:

J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska, Nowi Tropiciele; elementy składowe cyklu:
5 części podręcznika, 5 części kart pracy, 5 części kart matematycznych, wycinanka…, WSiP.

Carol Read, Ana Soberón, Bugs Team 2 (podręcznik wieloletni), Macmillan.
Carol Read, Ana Soberón, Anna Parr-Modrzejewska, Bugs Team 2 (ćwiczenia), Macmillan.

 —————————————————————————————————————

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS III w roku szkolnym 2022/23

Rodzice uczniów klas III kupują swoim dzieciom jedynie podręcznik do zajęć nieobowiązkowych (religia):

 • Poznaję Jezusa, podręcznik, zeszyt ćwiczeń, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność

Pozostałe podręczniki, ćwiczenia, materiały edukacyjne zapewnia szkoła (z dotacji MEiN). Są to:

J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska, Nowi Tropiciele; elementy składowe cyklu:
5 części podręcznika, 5 części kart pracy, 5 części kart matematycznych, WSiP.

Carol Read, Ana Soberón, Bugs Team 3 (podręcznik wieloletni), Macmillan.
Carol Read, Ana Soberón, Anna Parr-Modrzejewska, Bugs Team 3 (ćwiczenia), Macmillan.

———————————————————————————————————————————————————–

 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS IV w roku szkolnym 2022/23

Rodzice uczniów  klas IV kupują swoim dzieciom jedynie podręczniki do zajęć nieobowiązkowych i dodatkowych (religia, drugi język obcy):

 • religia:
  ks.k. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, Miejsce pełne BOGActw– podręcznik do religii, zeszyt ćwiczeń, Wydawnictwo Jedność.
 • j. niemiecki (uwaga – zmiana!!!):  
  Wir smart 1. Język niemiecki dla klasy IV szkoły podstawowej. Podręcznik, Wydawnictwo LektorKlett.
  Wir smart 1. Język niemiecki dla klasy IV szkoły podstawowej. Zeszyt ćwiczeń, Wydawnictwo LektorKlett.

Pozostałe podręczniki, ćwiczenia, materiały edukacyjne zapewnia szkoła (z dotacji MEiN). Są to:.

j. polski

1) G. Kulesza, J. Kulesza, Język polski klasa 4. Wyspy szczęśliwe, kształcenie literacko – kulturowe, Wiking.

2) G. Kulesza, J. Kulesza, Język polski klas 4. Wyspy szczęśliwe, kształcenie językowe, ćwiczenia, Wiking.

matematyka

1) M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, Matematyka z plusem. Podręcznik dla klasy 4, GWO.

2) M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, Matematyka z plusem, Ćwiczenia. (wersja C jednozeszytowa), GWO.

3) K. Zarzycka, P. Zarzycki, Matematyka z plusem. Zbiór zadań, GWO.

historia

B. Olszewska, G. Wojciechowski,… Wczoraj i dziś, Podręcznik do historii dla kl. 4, Nowa Era.

przyroda

Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, …, Tajemnice przyrody. Podręcznik do klasy IV, Nowa Era.

j.angielski

1) Nick Beare, Evolution plus 1Klasa 4.Książka ucznia, Macmillan.

2) Nick Beare, Evolution plus 1 Klasa 4. Zeszyt ćwiczeń (wersja ekonomiczna), Macmillan.

plastyka

J. Lukas, K. Onak, Do dzieła! Podręcznik dla klas IV (z płytą multimedialną „Historia sztuki”), Nowa Era.

muzyka

U. Smoczyńska. K. Jakubczak-Drążek, Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4, WSiP .

technika

L. Łabęcki, M. Łabęcka, Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Nowa Era.

informatyka

M. Kęska, Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Nowa Era.

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS V w roku szkolnym 2022/23

Rodzice uczniów  klas V kupują swoim dzieciom jedynie podręczniki do zajęć nieobowiązkowych i dodatkowych (religia, drugi język obcy):

 • religia:
  Szczęśliwi, którzy szukają prawdy, podręcznik do religii+ zeszyt ćwiczeń, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność.
 • j. niemiecki (jako dodatkowy):
  A. Potapowicz, Punkt klasa 5, podręcznik i ćwiczenia, WSiP.

Pozostałe podręczniki, ćwiczenia, materiały edukacyjne zapewnia szkoła (z dotacji MEiN). Są to:

j. polski

1) G. Kulesza, J. Kulesza, Język polski klasa 5. Wyspy szczęśliwe, kształcenie literacko – kulturowe, Wiking.

2) G. Kulesza, J. Kulesza, Język polski klas 5. Wyspy szczęśliwe, kształcenie językowe, ćwiczenia, Wiking.

matematyka

1) M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, Matematyka z plusem. Podręcznik dla klasy 5, GWO.

2) M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, Matematyka z plusem, Ćwiczenia. (wersja C jednozeszytowa), GWO.

3) K. Zarzycka, P. Zarzycki, Matematyka z plusem. Zbiór zadań, GWO.

historia

1) G. Wojciechowski, Wczoraj i dziś. Klasa V. Podręcznik do historii i społeczeństwa, Nowa Era.

biologia

 1. J. Stawarz,… Puls życia. Klasa V. Podręcznik do biologii dla klasy 5. szkoły podstawowej, Nowa Era. 

geografia

1) F. Szlajfer, Z. Zaniewicz. T. Rachwał. R. Malarz, Planeta Nowa. Klasa V. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej, Nowa Era.

j.angielski

1) Nick Beare, Evolution plus 2. Książka ucznia, Macmillan.

2) Nick Beare, Evolution plus 2. Zeszyt ćwiczeń, Macmillan.

plastyka

J. Lukas, K. Onak, Do dzieła! Podręcznik dla klas V (z płytą multimedialną „Historia sztuki”), Nowa Era.

muzyka

U. Smoczyńska. K. Jakubczak-Drążek, Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5, WSiP.

technika

L. Łabęcki, M. Łabęcka, Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej, Nowa Era.

informatyka

M. Kęska, Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej, Nowa Era

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS VI w roku szkolnym 2022/23

Rodzice uczniów  klas VI kupują swoim dzieciom jedynie podręczniki do zajęć nieobowiązkowych
i dodatkowych (religia, drugi język obcy):

 • religia:
  Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno, podręcznik do religii, zeszyt ćwiczeń, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność.
 • język niemiecki:
  A. Potapowicz, Punkt klasa 5 (!!!) podręcznik i ćwiczenia, WSiP (kontynuacja z klasy 5).

Pozostałe podręczniki, ćwiczenia, materiały edukacyjne zapewnia szkoła (z dotacji MEiN). Są to:

j. polski

1) G. Kulesza, J. Kulesza, Język polski klasa 6. Wyspy szczęśliwe, kształcenie literacko – kulturowe, Wiking.

2) G. Kulesza, J. Kulesza, Język polski klas 6. Wyspy szczęśliwe, kształcenie językowe, ćwiczenia, Wiking.

matematyka

1) M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, Matematyka z plusem. Nowy podręcznik dla klasy 6, GWO.

2) M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, Matematyka z plusem. Ćw. (wersja C jednozeszytowa), GWO.

historia

G. Wojciechowski, Wczoraj i dziś 6.Podręcznik do historii i społeczeństwa, Wyd. Nowa Era.

biologia

J. Stawarz, Puls życia DLA KLASY 6. Podręcznik do biologii dla klasy 6. szkoły podstawowej, Nowa Era.

geografia

T. Rachwał. R. Malarz, d. Szczypiński, Planeta Nowa. Klasa 6. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Nowa Era.

j.angielski

1) Nick Beare, Evolution plus 3.Książka ucznia, Macmillan.

2) Nick Beare, Evolution plus 3.Zeszyt ćwiczeń, Macmillan.

plastyka

J. Lukas, K. Onak, Do dzieła! Podręcznik dla klas V (z płytą multimedialną „Historia sztuki”), Nowa Era.

muzyka

U. Smoczyńska. K. Jakubczak-Drążek, Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6, WSiP.

technika

 L. Łabęcki, M. Łabęcka, Jak to działa? Podręcznik dla klasy VI. Nowa Era.

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS VII w roku szkolny2022/23

Rodzice uczniów  klas VII kupują swoim dzieciom jedynie podręczniki do zajęć nieobowiązkowych i dodatkowych (religia):

 • religia:
  ks. Władysław Kubik SJ, Teresa Czarnecka… Szukam was. Katechizm, (podręcznik), wyd. WAM

Pozostałe podręczniki, ćwiczenia, materiały edukacyjne zapewnia szkoła (z dotacji MEiN). Są to:

j. polski

1) Agnieszka Jarosz-Mazurek, Dorota Żbikowska, Wyspy szczęśliwe, Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Wiking.

2) Agnieszka Jarosz-Mazurek, Dorota Żbikowska, Wyspy szczęśliwe, Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Wiking.

matematyka

 1. M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska…, Matematyka z kluczem, Podręcznik do matematyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Nowa Era.
  1. M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska…, Matematyka z kluczem, Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Nowa Era.
  1. J. Janowicz, Zbiór zadań do matematyki dla klasy siódmej, Nowa Era.

historia

S. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow, Wczoraj i dziś 7.Podręcznik do historii dla klasy 7., Nowa Era.

biologia

M. Jefimow, Puls życia, Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Nowa Era. 

chemia

J. Kulawik, T. Kulawik, … Chemia Nowej Ery 7, Podręcznik dla klasy 7. szkoły podstawowej, Nowa Era.

fizyka

G. Omat, T. Kulawik, … Spotkania z fizyką 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Nowa Era.

geografia

R. Malarz, M. Szubert, Planeta Nowa, Podręcznik do geografii dla klasy 7. szkoły podstawowej, Nowa Era.

j.angielski

1) P. Howarth, P. Reilly, D. Morris, All Clear. Klasa 7, Macmillan Education.

2) Catherine Smith, All Clear. Klasa 7. Zeszyt ćwiczeń, Macmillan Education.

j. niemiecki (jako drugi język obcy)

Małgorzata Jezierska-Wiejak, Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga, Kompass Team 2 podręcznik + ćwiczenia, PWN.

plastyka

 J. Lukas, K. Onak, Do dzieła!Podręcznik do plastyki dla klasy 7., Nowa Era.

muzyka

U. Smoczyńska. K. Jakubczak-Drążek, Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7, WSiP.

informatyka

Grażyna Koba, Lubię to! Podręcznik do informatyki, Nowa Era.

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS VIII w roku szkolnym 2022/2023

Rodzice uczniów  klas VIII kupują swoim dzieciom jedynie podręczniki do zajęć nieobowiązkowych
 i dodatkowych (religia):

 • religia:
  ks. Władysław Kubik SJ, Teresa Czarnecka…, Jestem z Wami (seria Odsłonić twarz Chrystusa), (podręcznik i zeszyt ucznia), WAM.

Pozostałe podręczniki, ćwiczenia, materiały edukacyjne zapewnia szkoła (z dotacji MEiN). Są to:

j. polski

1) Agnieszka Jarosz-Mazurek, Dorota Żbikowska, Wyspy szczęśliwe, Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Wiking.

2) Agnieszka Jarosz-Mazurek, Dorota Żbikowska, Wyspy szczęśliwe, Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Wiking.

matematyka

 1. M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska…, Matematyka z kluczem, Podręcznik do matematyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Nowa Era.
  1. M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska…, Matematyka z kluczem, Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Nowa Era.
  1. J. Janowicz, Zbiór zadań do matematyki dla klasy ósmej, Nowa Era.

historia

S. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow, Wczoraj i dziś. Klasa 8.Podręcznik do historii, Nowa Era.

wiedza o społeczeństwie

I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski, Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej, Nowa Era.

biologia

M. Jefimow, Puls życia, Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Nowa Era.

chemia

J. Kulawik, T. Kulawik, … Chemia Nowej Ery 8, Podręcznik dla klasy 8. szkoły podstawowej, Nowa Era.

fizyka

G. Omat, T. Kulawik, … Spotkania z fizyką 8. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Nowa Era.

geografia

R. Malarz, M. Szubert, Planeta Nowa, Podręcznik do geografii dla klasy 8. szkoły podstawowej, Nowa Era.

j.angielski

1) P. Howarth, P. Reilly, D. Morris, All Clear. Klasa 8, Macmillan Education.

2) Catherine Smith, All Clear. Klasa 8. Zeszyt ćwiczeń, Macmillan Education.

j. niemiecki w klasie 8c

 1. M. Georgiakaki, M. Bovermann, … Beste Freunde klasa 8, Podręcznik + audio, Huber.
  1. M. Georgiakaki, M. Bovermann, … Beste Freunde klasa 8, Zeszyt ćwiczeń, Huber.

j. niemiecki jako drugi język obcy (klasy: 8a, 8b, 8d, 8e, 8f)

Małgorzata Jezierska-Wiejak, Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga, Kompass Team 3 podręcznik + ćwiczenia, PWN.

informatyka

Grażyna Koba, Lubię to! Podręcznik do informatyki, Nowa Era.

Skip to content