E-dziennik

Kalendarz

Na czas nauki zdalnej

PODRĘCZNIKI 2019/2020

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 WE WROCŁAWIU
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS I w roku szkolnym 2019/20

Rodzice uczniów klas I kupują swoim dzieciom jedynie podręcznik do zajęć nieobowiązkowych  (religia):

 • Władysław Kubik, Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa (podręcznik i ćwiczenia)
   z serii „W drodze do Wieczernika” Wyd. WAM, Kraków

Pozostałe podręczniki, ćwiczenia, materiały edukacyjne zapewnia szkoła (z dotacji MEN). Są to:

J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska, Nowi Tropiciele; elementy składowe cyklu: 5 części podręcznika, 5 części kart pracy, 5 części kart matematycznych, wycinanka…, WSiP 2017,

 Jenny Dooley, Virginia Evans, Smileys 1 (New); Pupil’s Book (podręcznik wieloletni), Express Publishing,
Jenny Dooley, Virginia Evans, Smileys 1 (New);Activity Book (ćwiczenia), Express Publishing 2017

—————————————————————————————————————-

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS II w roku szkolnym 2019/20

Rodzice uczniów klas II kupują swoim dzieciom jedynie podręcznik do zajęć nieobowiązkowych (religia):

 • Władysław Kubik, Kochamy Pana Jezusa (podręcznik i ćwiczenia) z serii „W drodze do Wieczernika”, Wyd. WAM, Kraków

Pozostałe podręczniki, ćwiczenia, materiały edukacyjne zapewnia szkoła (z dotacji MEN). Są to:

J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska, Nowi Tropiciele; elementy składowe cyklu: 5 części podręcznika, 5 części kart pracy, 5 części kart matematycznych, wycinanka…, WSiP 2017.

Jenny Dooley, Virginia Evans, Smileys 2 (New);Pupil’s Book (podręcznik wieloletni), Express Publishing, 2018
Jenny Dooley, Virginia Evans, Smileys 2 (New);Activity Book (ćwiczenia), Express Publishing 2018—————————————————————————————————————

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS III w roku szkolnym 2019/20

Rodzice uczniów klas III kupują swoim dzieciom jedynie podręcznik do zajęć nieobowiązkowych (religia):

 • Władysław Kubik, Przyjmujemy Pana Jezusa (podręcznik i ćwiczenia) z serii „W drodze do Wieczernika”, Wyd. WAM, Kraków

Pozostałe podręczniki, ćwiczenia, materiały edukacyjne zapewnia szkoła (z dotacji MEN). Są to:

J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska, Nowi Tropiciele; elementy składowe cyklu: 5 części podręcznika, 5 części kart pracy, 5 części kart matematycznych, WSiP 2017.

Jenny Dooley, Virginia Evans, Smileys 3; Pupil’s Book (podręcznik wieloletni), Express Publishing, 2018
Jenny Dooley, Virginia Evans, Smileys 3; Activity Book (ćwiczenia), Express Publishing 2018

 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS IV w roku szkolnym 2019/20

Rodzice uczniów  klas IV kupują swoim dzieciom jedynie podręczniki do zajęć nieobowiązkowych i dodatkowych (religia, drugi język obcy):

 • religia:
  Zbigniew Marek , Zaproszeni przez Boga ( podręcznik, ćwiczenia) z serii „Poznaję Boga i w Niego wierzę”, WAM Kraków
 • j. niemiecki:
  1) A. Potapowicz, Punkt klasa 4, Podręcznik do szkoły podstawowej. Kurs dla początkujących i kontynuacyjnych naukę, WSiP
 • 2) A. Potapowicz, Punkt klasa 4,Zeszyt ćwiczeń, WSiP

Pozostałe podręczniki, ćwiczenia, materiały edukacyjne zapewnia szkoła (z dotacji MEN). Są to:

j. polski
1) G. Kulesza, J. Kulesza, Język polski klasa 4. Wyspy szczęśliwe, kształcenie literacko – kulturowe, wyd. Wiking 2017
2) G. Kulesza, J. Kulesza, Język polski klas 4. Wyspy szczęśliwe, kształcenie językowe, ćwiczenia część I (ew. II), wyd. Wiking 2017

matematyka
1) M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, Matematyka z plusem. Podręcznik dla klasy 4, GWO 2017
2) M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, Matematyka z plusem, Ćwiczenia. (wersja C jednozeszytowa), GWO 2017
3) K. Zarzycka, P. Zarzycki, Matematyka z plusem. Zbiór zadań, GWO 2017

historia
B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski, Wczoraj i dziś, Podręcznik do historii dla klasy 4, Wyd. Nowa Era 2017

przyroda
Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz, Tajemnice przyrody. Podręcznik do klasy IV, Nowa Era 2017

j.angielski
1) Nick Beare, Evolution plus 1Klasa 4.Książka ucznia, Macmillan 2017
2) Nick Beare, Evolution plus 1 Klasa 4. Zeszyt ćwiczeń (wersja ekonomiczna), Macmillan 2017

plastyka
J. Lukas, K. Onak, Do dzieła! Podręcznik dla klas IV (z płytą multimedialną „Historia sztuki”), Nowa Era 2017

muzyka
U. Smoczyńska. K. Jakubczak-Drążek, Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4, WSiP 2017

technika
L. Łabęcki, M. Łabęcka, Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Nowa Era 2017

informatyka
M. Kęska, Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Nowa Era 2017

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS V w roku szkolnym 2019/20

Rodzice uczniów  klas V kupują swoim dzieciom jedynie podręczniki do zajęć nieobowiązkowych i dodatkowych (religia, drugi język obcy):

 • religia:
  Zbigniew Marek, Obdarowani przez Boga [nowa wersja] (podręcznik i zeszyt ucznia) z serii „Poznaję Boga i w Niego wierzę”  ,Wyd. WAM, Kraków
 • j. niemiecki (jako dodatkowy w klasach V a,b,d, e, f):
  A. Potapowicz, Punkt klasa 5, podręcznik i ćwiczenia, WSiP
 • j. angielski (jako dodatkowy w klasie V c):
  1) Nick Beare, Evolution plus 2. Książka ucznia, Macmillan 2018
  2) Nick Beare, Evolution plus 2. Zeszyt ćwiczeń (wersja ekonomiczna), Macmillan 2018

Pozostałe podręczniki, ćwiczenia, materiały edukacyjne zapewnia szkoła (z dotacji MEN). Są to:

j. polski
1) G. Kulesza, J. Kulesza, Język polski klasa 5. Wyspy szczęśliwe, kształcenie literacko – kulturowe, wyd. Wiking 2018
2) G. Kulesza, J. Kulesza, Język polski klas 5. Wyspy szczęśliwe, kształcenie językowe, ćwiczenia część I i II, wyd. Wiking 2018

matematyka
1) M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, Matematyka z plusem. Podręcznik dla klasy 5, GWO 2018
2) M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, Matematyka z plusem, Ćwiczenia. (wersja C jednozeszytowa), GWO 2018
3) K. Zarzycka, P. Zarzycki, Matematyka z plusem. Zbiór zadań, GWO 2018

historia
G. Wojciechowski, Wczoraj i dziś. Klasa V. Podręcznik do historii i społeczeństwa, Wyd. Nowa Era 2018

biologia
J. Stawarz, M. Sęktas, Puls życia. Klasa V. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej, Nowa Era  2018

geografia
F. Szlajfer, Z. Zaniewicz. T. Rachwał. R. Malarz, Planeta Nowa. Klasa V. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Nowa Era 2018

j.angielski (V a,b,d,e)
1) Nick Beare, Evolution plus 2. Książka ucznia, Macmillan 2018
2) Nick Beare, Evolution plus 2. Zeszyt ćwiczeń, Macmillan 2018

j. niemiecki (V c)
A. Potapowicz, Punkt. Klasa 5, Podręcznik i ćwiczenia. WSiP

plastyka
J. Lukas, K. Onak, Do dzieła! Podręcznik dla klas V (z płytą multimedialną „Historia sztuki”), Nowa Era 2018

muzyka
U. Smoczyńska. K. Jakubczak-Drążek, Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5, WSiP 2018

technika
L. Łabęcki, M. Łabęcka, Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej, Nowa Era 2018

Informatyka
M. Kęska, Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej, Nowa Era 2018ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS VI w roku szkolnym 2019/20

Rodzice uczniów  klas VI kupują swoim dzieciom jedynie podręczniki do zajęć nieobowiązkowych i dodatkowych (religia, drugi język obcy):

 • religia:
  Zbigniew Marek, Przemienieni przez Boga (podręcznik i zeszyt ucznia) z serii „Poznaję Boga i w Niego wierzę”, Wyd. WAM, Kraków
 • j. niemiecki (jako dodatkowy w klasach VI a,b,d,e,f):
  A. Potapowicz, Punkt klasa 6, podręcznik i ćwiczenia, WSiP
 • j. angielski (jako dodatkowy w klasie VI c):
  1) Nick Beare, Evolution plus 3. Książka ucznia, Macmillan
  2) Nick Beare, Evolution plus 3. Zeszyt ćwiczeń (wersja ekonomiczna), Macmillan

Pozostałe podręczniki, ćwiczenia, materiały edukacyjne zapewnia szkoła (z dotacji MEN). Są to:

j. polski
1) G. Kulesza, J. Kulesza, Język polski klasa 6. Wyspy szczęśliwe, kształcenie literacko – kulturowe, wyd. Wiking 2019
2) G. Kulesza, J. Kulesza, Język polski klas 6. Wyspy szczęśliwe, kształcenie językowe, ćwiczenia, wyd. Wiking 2019

matematyka
1) M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, Matematyka z plusem. Podręcznik dla klasy 6, GWO 2018
2) M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, Matematyka z plusem. Ćwiczenia. (wersja C jednozeszytowa), GWO 2018
3) K. Zarzycka, P. Zarzycki, Matematyka z plusem. Zbiór zadań, GWO 2018

historia
G. Wojciechowski, Wczoraj i dziś 6.Podręcznik do historii i społeczeństwa, Wyd. Nowa Era 2018

biologia
J. Stawarz, Puls życia DLA KLASY 6. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej, Nowa Era  2018

geografia
T. Rachwał. R. Malarz, d. Szczypiński, Planeta Nowa. Klasa 6. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Nowa Era 2018

j.angielski (VI a,b,d,e, f)
1) Nick Beare, Evolution plus 3.Książka ucznia, Macmillan
2) Nick Beare, Evolution plus 3.Zeszyt ćwiczeń, Macmillan

j. niemiecki (VI c)
A. Potapowicz, Punkt. Klasa 6, Podręcznik i ćwiczenia. WSiP

plastyka
J. Lukas, K. Onak, Do dzieła! Podręcznik dla klas V (z płytą multimedialną „Historia sztuki”), Nowa Era 2018

muzyka
U. Smoczyńska. K. Jakubczak-Drążek, Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5, WSiP

technika
 L. Łabęcki, M. Łabęcka, Jak to działa? Podręcznik dla klasy VI. Nowa EraZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS VII w roku szkolnym 2019/20

Rodzice uczniów  klas VII kupują swoim dzieciom jedynie podręczniki do zajęć nieobowiązkowych i dodatkowych (religia):

 • religia:
  W. Kubiak (red.), Szukam was. Katechizm, (podręcznik)

Pozostałe podręczniki, ćwiczenia, materiały edukacyjne zapewnia szkoła (z dotacji MEN). Są to:

j. polski
1. Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz, Nowe słowa na start, Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Nowa Era
2..Joanna Kuchta, Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Ginter, NOWE słowa na start. Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy siódmej.

matematyka
1) M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska…, Matematyka z kluczem, Podręcznik do matematyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej, wyd. Nowa Era 2017
2) M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska…, Matematyka z kluczem, Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej, wyd. Nowa Era 2017
3) J. Janowicz, Zbiór zadań do matematyki dla klasy siódmej, Nowa Era 2017

historia
S. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow, Wczoraj i dziś 7.Podręcznik do historii dla klasy siódmej, Wyd. Nowa Era 2017

biologia
M. Jefimow, Puls życia, Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Nowa Era 2017

chemia
J. Kulawik, T. Kulawik, M. Liwin, Chemia Nowej Ery 7, Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Nowa Era 201

fizyka
 G. Omat, T. Kulawik, M. Nawrotny-Różańska, Spotkania z fizyką 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Nowa Era 2017

geografia
R. Malarz, M. Szubert, Planeta Nowa, Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Nowa Era 2017

j.angielski
1) P. Howarth, P. Reilly, D. Morris, All Clear. Klasa 7, Macmillan Education 2017
2) Catherine Smith, All Clear. Klasa 7. Zeszyt ćwiczeń, Macmillan Education 2017 (w klasach: 7a, 7b, 7d)

j. niemiecki
1) E. Kręciejewska, D. Lisowska, C. Serzysko, Mit links!1 Podręcznik dla klasy siódmej, Pearson Central Europe 2017
2) E. Kręciejewska, D. Lisowska, C. Serzysko, Mit links!1 Zeszyt ćwiczeń dla klasy siódmej, Pearson Central Europe 2017 (w klasie 7c)

plastyka
 J. Lukas, K. Onak, Do dzieła!Podręcznik do plastyki dla klasy VII, Nowa Era 2017

muzyka
U. Smoczyńska. K. Jakubczak-Drążek, Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7, WSiP 2017

informatyka
Grażyna Koba, Lubię to! Podręcznik do informatyki, Nowa Era 2017ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS VIII w roku szkolnym 2019/20

Rodzice uczniów  klas VIII kupują swoim dzieciom jedynie podręczniki do zajęć nieobowiązkowych i dodatkowych (religia):

 • religia:
  Jestem z Wami (seria Odsłonić twarz Chrystusa), (podręcznik do nauki religii w klasie 8 – ISBN 978-83-767-072-9 i zeszyt ucznia)

Pozostałe podręczniki, ćwiczenia, materiały edukacyjne zapewnia szkoła (z dotacji MEN). Są to:

j. polski

 1. Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz, Nowe słowa na start, Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Nowa Era.
 2. Joanna Kuchta, Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Ginter, NOWE słowa na start. Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy ósmej.

matematyka

1) M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska…, Matematyka z kluczem, Podręcznik do matematyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej, wyd. Nowa Era 2018
2) M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska…, Matematyka z kluczem, Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej, wyd. Nowa Era 2018
3) J. Janowicz, Zbiór zadań do matematyki dla klasy ósmej, Nowa Era 2018


historia

S. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow, Wczoraj i dziś. Klasa 8.Podręcznik do historii dla klasy ósmej, Wyd. Nowa Era 2018

wiedza o społeczeństwie

I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski, Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej, Nowa Era 2018

biologia

M. Jefimow, Puls życia, Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Nowa Era 2018

chemia

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Liwin, Chemia Nowej Ery 8, Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Nowa Era 2018

fizyka

G. Omat, T. Kulawik, M. Nawrotny-Różańska, Spotkania z fizyką 8. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Nowa Era 2018

geografia

R. Malarz, M. Szubert, Planeta Nowa, Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Nowa Era 2018

j.angielski

1) P. Howarth, P. Reilly, D. Morris, All Clear. Klasa 8, Macmillan Education 2018
2) Catherine Smith, All Clear. Klasa 8. Zeszyt ćwiczeń, Macmillan Education 2018 (klasy: 8a, 8b, 8d, 8e)

j. niemiecki (jako pierwszy dla klasy 8c)

1)M. Georgiakaki, M. Bovermann,… Beste Freunde klasa 8. Podręcznik +audio
2) M. Georgiakaki, M. Bovermann, … Beste Freunde klasa 8. Zeszyt ćwiczeń

j. niemiecki (jako drugi dla klas: 8a, 8b, 8d, 8e)

E. Kręciejewska, D. Lisowska, C. Serzysko, Mit links!1 Podręcznik dla klasy ósmej, Pearson Central Europe 2018

informatyka

Grażyna Koba, Lubię to! Podręcznik do informatyki, Nowa Era 2017