E-dziennik

Kalendarz

Plan lekcji

Co i dla kogo ? Kto prowadzi? Kiedy i gdzie?
Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – uczniowie klasy 1a J.Błaszczyk piątek 4. lekcja, s.58
Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – uczniowie klasy 1b J. Hadryś środa 5. lekcja, s.58
Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – uczniowie klasy 1c D. Zilbert poniedziałek 6. lekcja, s.21
Zajęcia indywidualne
z uczniem 1c
D. Zilbert czwartek 3.lekcja, s.10
Zajęcia integracyjne
uczniów klasy 2a
I.Trojanowska wtorek 6.lekcja, s.10
Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – uczniowie klasy 2b M. Waszkiewicz poniedziałek 4.lekcja, s.21
Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – uczniowie klasy 3a M. Musiał wtorek, środa godz. 7.30, s.24
Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – uczniowie klasy 3b B. Makarewicz wtorek 4.lekcja, s. 10
Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – uczniowie klasy 3c B.Gurtatowska wtorek 6.lekcja, piątek 5 lekcja
Terapia pedagogiczna dla klasy 2a J.  Hadryś poniedziałek. 6.lekcja, s.58
Terapia pedagogiczna dla klasy 3c J.  Hadryś środa. 2.lekcja, s.58