Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu

Wyrównujące w kl. 4 - 8

ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE I KONSULTACJE
DLA UCZNIÓW KLAS 4 - 8 

 

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Kiedy i gdzie?

Matematyka

Zajęcia wyrównawcze klas IV

 A.Bernagiewicz

czwartek 7.10-7.55, s.40

Zajęcia wyrównawcze klas V

 T. Palińska

środa 7.lekcja, s. 16

Konsultacje dla klas VI

 J.Pawłowska

środa, 8.lekcja s. 39

Zajęcia wyrównawcze klas VII

 U.Karbowska

środa 8.lekcja, s.37

Zajęcia wyrównawcze i przygotowanie do egzaminu kl. 8a

 A.Świątkowska

poniedziałek 7.lekcja, s.40

Język polski, historia, WoS

Zajęcia doskonalące technikę głośnego czytania dla kl. 4c i 4f

 P.Baniewska

poniedziałek 7.lekcja, s. 39

Zajęcia doskonalące technikę głośnego czytania dla kl. 4e

 A.Misztela

środa 7.10 – 7.55 s. 30

Zajęcia doskonalące technikę głośnego czytania dla kl. 4a i 4d

 K.Korzeniowska

czwartek 7.lekcja s. 22

Język polski dla 6c – zaj. wyr.

 D. Żbikowska

wtorek 7.lekcja, s. 30

Język polski dla 5a – zaj. wyr.

 D. Żbikowska

środa 7 lekcja, s. 31

Język polski przed egzaminem
dla 8a i 8b

 G.Kulesza

wtorek i piątek 7.10 – 7.55,
s. 31

Język polski przed egzaminem
dla 8d

 D. Żbikowska

czwartek 7.lekcja,
po ogłoszeniu, s. 31

Język polski przed egzaminem
dla 8e

 A Misztela

piątek 7.10 – 7.55 s. 35

Konsultacje polonistyczne

 K. Korzeniowska

czwartek 7.10 – 7.55 s. 22

Konsultacje polonistyczne

 P. Baniewska

poniedz. 8. lekcja, s.39

Zajęcia wyrównawcze z historii

 D. Olejniczak

środa 8.lekcja s. 22

Konsultacje z historii

 R. Kołodziejczyk

środa. 9. lekcja, s. 43
co dwa tygodnie

Języki obce

Konsultacje z jęz. niemieckiego
dla klas IV - VIII

 I. Kostępska

poniedziałek 7 lekcja, s.54

Język niemiecki konsultacje

 I. Kaczmarek

piątek 7.10 - 7.55, s.54

Język niemiecki konsultacje

 D. Jachimczak

środa 8.lekcja, s.30

Język niemiecki – przygotowanie do egzaminu kl. 8a

 D. Jachimczak

czwartek 7.lekcja, s.15

Język niemiecki – przygotowanie do egzaminu kl. 8c

 K. Lenczuk-Rybka

czwartek 7.lekcja, s.54

 

 

 

Zajęcia wyrównawcze z jęz. angielskiego 5b

 A. Klugiewicz

piątek 7.lekcja, 1

Język angielski dla klas V i VI

 G. Matwiszyn

środa 8 lekcja, s. 9

Język angielski – przygotowanie do egzaminu kl. 8c

 A. Klugiewicz

poniedz. 7.lekcja, s.1

Konsultacje z jęz. angielskiego

 J. Musielak

środa. 7.10 -7.55, s.9

Konsultacje z jęz. angielskiego

 K. Zwierzyńska-
 Paluszek

poniedziałek 7.lekcja, s.9

Przyroda, biologia, geografia, chemia

Geograficzne i przyrodnicze konsultacje dla uczniów

 K. Czerwonka

piątek 7.10-7.55, s.42

Przyrodnicze i biologiczne konsultacje

 B. Obarska

wtorek 8. lekcja, s.49

Konsultacje z biologii dla klas VII

 J. Zych

czwartek, 7.10 – 7.55, s.49

Konsultacje z biologii dla klas VIII

 J. Zych

środa, 7.10 – 7.55, s.49

Konsultacje z chemii

 B. Platis

środa 8 lekcja, s. 45

Komputerowe i techniczne

Konsultacje komputerowe

 M. Słomka

wtorek  8.lekcja s. 57

Konsultacje techniczne

 M. Słomka

czwartek 8.lekcja s. 56

Konsultacje dla rodziców i uczniów dot. dziennika elektronicznego

 M. Słomka

czwartek 8.lekcja s. 56

Terapia pedagogiczna 

Klasa 4d

 D. Żbikowska

środa 1 lekcja, s.58

Klasy 4e, 4f

 J. Hadryś

wtorek 6.lekcja, s.58

Klasa 5c

 K. Ciółko

czwartek 8.lekcja, co drugi tydzień, s.38

Klasa 4b

 J. Błaszczyk

poniedziałek 7.lekcja, s.58

Klasa 5e i 6d

wtorek 7 lekcja, s.58

Klasy 5a, 5d, 5f

czwartek 7.lekcja, s.58