Rozwijające w kl. 4 - 7

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW KLAS 4 - 7

 

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Kiedy i gdzie?

Polonistyczne

Kółko polonistyczne  klas 7a i 7b

p. G. Kulesza

środa 7.10 – 7.55, s.31

Koło polonistyczne klas 6a, 6c, 7d

p. D. Żbikowska

wtorek 8.lekcja, s.30

Polonistyczne zmagania 7e

p. K. Ciółko

środa 7 lekcja, s. 38

Matematyczne

 

Koło matematyczne klas czwartych

p. T. Palińska

czwartek 7.10 – 7.55, s. 39

Koło matematyczne, przygotowujące do meczów matematycznych

p. U. Karbowska

wtorek 7.10 – 7.55, s. 37
po wcześniejszym ogł.

Koło matematyczne klas piątych i szóstych

p. J. Pawłowska

środa 7. Lekcja, s. 39

Gry logiczne

p. U. Karbowska

wtorek 7.lekcja, s.37

IPN

p. U. Karbowska

środa 7.10 – 7.55, s.3 7

p. J. Pawłowska

piątek 5.lekcja, s. 44b
czwartek 8.lekcja, s. 39

p. A. Świątkowska

środa 7.lekcja, s. 37

Komputerowe

Grafika komputerowa

p. J. Kolk-Paruzel

środa 9.lekcja, s. 57

Historyczne i wiedzy o Wrocławiu

Koło historyczne kl. VI – VII „Wodzowie i politycy w dziejach”

p. R. Kołodziejczyk

poniedz. 8. lekcja, s. 43
co dwa tygodnie

Koło zajęć regionalnych kl. IV – V „Szlakiem wrocławskich krasnali”

p. R. Kołodziejczyk

czwartek 7.10 – 7.55, s. 43;
od III wycieczki raz w miesiącu

Koło historyczne dla klas VI i VII

p. K. Kopeć

środa 8.lekcja, s. 43

Koło historyczne dla klas VI

p. K. Kopeć

piątek 7.10-7.55, s. 43 – co 2.tyg.

Koło mitologiczne

p. K. Kopeć

piątek 7.lekcja, s.43 – co 2 tyg

Spotkania przyg. do konkursów Wielkiej Nagrody Wrocławia

p. B. Wołek

środa, czwartek, piątek
7. lekcja, biblioteka

Przyrodnicze, turystyczne

Kółko anatomiczne

p. J. Zych

poniedziałek 7.10 – 7.55, s. 49

Kółko przyrodnicze i prozdrowotne

p. B. Obarska

czwartek 13.30 – 15.00 co dwa tygodnie

„Ze słońcem w plecaku” – koło turystyczne

p. B. Wira

soboty raz w miesiącu

Językowe

Koło jęz. angielskiego dla 4d

p. K. Zwierzyńska-Paluszek

poniedziałek 7.lekcja, s.1

Kółko języka angielskiego dla klas VII

p. J.  Gerus-Musielak

wtorek, 7.05– 7.45,s. 9

Koło języka niemieckiego przygotowujące do konkursów

p. I. Kaczmarek

czwartek 7.10 – 7.55, s.21

Język angielski dla 7e – przygotowanie do egzaminu

p. G. Matwiszyn

czwartek 8 lekcja, s. 9

Język włoski dla klas VII

p. D. Jachimczak

środa 7.10-7.55, s.24

Artystyczne

Zajęcia teatralno - muzyczne

p. S. Standio

wtorek 8. lekcja, s.55

Koło teatralne klas VI i VII

p. A. Misztela,
p. K. Korzeniowska

piątek 7.lekcja, s. 30

Konsultacje artystyczne (wokalno - instrumentalne, poetyckie itp.).

p. S. Standio

wtorek 9. lekcja s.55

Koło fotograficzne

p. B. Steuer

poniedz. 8.lekcja s.56

Koło plastyczne klas 4 - 7

p. E. Łozińska

środa 15.25 – 16.10, s.55
poniedz., 7.lekcja, s.56

Zajęcia sportowe

Koło rowerowo - turystyczne

p. B. Steuer

wtorek 7.10-7.55 s.56

Piłka siatkowa dziewcząt klas IV i V

p. A. Dudkowski

poniedz. 14.35 – 16.05,  duża sala gimnastyczna

Piłka ręczna dziewcząt klas VI - VII

p. B. Ilczuk

czwartek 15.30 – 17.00,
duża sala gimnastyczna

Piłka siatkowa dziewcząt klas VI - VII

p. W. Langner

poniedziałek 14.35–16.05,
mała sala gimnastyczna

Piłka siatkowa dziewcząt klas IV - VII

p. W. Langner

środa 15.30–17.00,
mała sala gimnastyczna

Piłka nożna i ręczna dla chłopców klas IV i V

p. M. Bednarek

wtorek 14.35 – 15.25,
duża sala gimnastyczna

Piłka nożna i ręczna dla chłopców klas VI i VII

p. E. Marut

środa 15.30 – 17.00,
duża sala gimnastyczna

Szkolna drużyna piłki ręcznej dziewcząt klas V, VI i VII

p. M. Bednarek

wtorek 15.30 – 16.15,
duża sala gimnastyczna

Gimnastyka zdrowotna dla dziewcząt

p. B. Ilczuk i p. E. Marut

wtorek 7.10 – 7.55
duża sala gimnastyczna

 Piłka ręczna dziewcząt klas IV

p. D. Kołkowski

piątek, 14.35 – 16.05,
duża sala gimnastyczna

Inne 

Zajęcia rekreacyjne, wyciszające, kształtujące koncentrację uwagi

p. A. Ezman

środa 14 – 15, świetlica

Gry i zabawy poznawcze 

p. A. Ezman

czwartek 14 – 15, świetlica