Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu

Rozwijające w kl. 4 - 8

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW KLAS 4 - 8

 

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Kiedy i gdzie?

Polonistyczne

Konsultacje dla uczniów uzdolnionych

 D. Żbikowska

wtorek 8.lekcja, s.30

Matematyczne
 i programistyczne

 

Koło matematyczne klas IV

 J. Oleksy

wtorek 8. lekcja, s. 40

Koło matematyczne klas V

 T. Palińska

poniedziałek 7.10 – 7.55, s. 16

Koło matematyczne klas VI

 J. Oleksy

piątek 7.10 – 7.55, s. 40

Koło matematyczne klas VII

 U. Karbowska

czwartek 7.10, s. 37

Olimpijskie koło matematyczne

 A. Świątkowska

środa 9.lekcja, s .16

 

 

 

Historyczne i regionalne

Koło regionalne kl. IV – VI „Polacy w XIX-wiecznym Wrocławiu”

 R. Kołodziejczyk

środa 8.lekcja, s.43

Koło historyczne „Wielcy wodzowie  i politycy” kl. VI – VIII

 R. Kołodziejczyk

środa. 9. lekcja, s. 43
co dwa tygodnie

Koło historyczne dla klas V - VI

 K. Kopeć

czwartek 7.lekcja, s.43

Koło historyczne dla klas VII i VIII

 K. Kopeć

czwartek 8.lekcja, s. 43

WOS na „6”

 D. Olejniczak

 środa 8.lekcja, s.22

Przygotowanie do konkursów Wielkiej Nagrody Wrocławia

 B. Wołek

poniedziałek 4.lekcja,
środa 1.i 7.lekcja, biblioteka

Przyrodnicze, turystyczne

Koło geografa

 B. Wira

środa, 7.10, s. 42

Kółko geograficzne

 K. Czerwonka

wtorek 7.10 – 7.55, s.42

Kółko biologiczne kl. V

 B. Obarska

czwartek 7.10 – 7.55, s.50

Zajęcia przygotowujące do konkursów z chemii

 B. Platis

po ogłoszeniu

„Ze słońcem w plecaku” – koło turystyczne

 B. Wira

soboty raz w miesiącu

Językowe

Koło jęz. angielskiego dla 4c

 E. Zwonik

poniedziałek 1.lekcja, s.9

Kółko języka angielskiego dla klas V

 J. Musielak

wtorek 7.lekcja,s. 9

Język angielski dla klas VII i VIII

 G. Matwiszyn

środa 7 lekcja, s. 9

Drama Club

 K. Zwierzyńska-
 Paluszek

środa 7.lekcja, s.40

Koło języka niemieckiego przygotowujące do konkursów

 I. Kaczmarek

wtorek 7.10 – 7.55, s.21

 

 

 

 

Artystyczne

Zajęcia teatralno - muzyczne

 S. Standio

wtorek 8. lekcja, s.55

Konsultacje artystyczne
(wokalno – instrumentalne)

 S. Standio

piątek 7. lekcja s.55

Koło plastyczne klas 4 – 7
„Tęczowe inspiracje”

 E. Łozińska

wtorek 8.lekcja, s.56
środa 8.lekcja, s.55

Zajęcia sportowe

SKS – budowanie reprezentacji SP1 w grach zespołowych chłopców klas IV – VII i dziewcząt klas VII – VIII

 M. Bednarek

wtorek 15.30 – 16.15,
mała sala gimnastyczna/boisko

Gry zespołowe chłopców
klas VII i VIII

 E. Marut

środa 8.lekcja,
duża sala gimnastyczna

Piłka ręczna dla chłopców klasy IV

 A. Dudkowski

poniedziałek 15.30 – 17.00
piątek 14.40 – 16.10
duża sala gimnastyczna

Piłka ręczna dla chłopców klas V

 M. Bednarek

środa 14.40 – 16.10
czwartek 15.30 – 17.00,
duża sala gimnastyczna

Piłka ręczna dziewcząt klas V - VIII

 B. Ilczuk

wtorek 15.30 – 17.00,
duża sala gimnastyczna

Piłka siatkowa dla dziewcząt
klas IV - VIII

 W. Langner

poniedz. 14.30–16.30,
czwartek 15.30–17.00
mała sala gimnastyczna

Koszykówka dla dziewcząt
klas IV – VI

 B. Steuer

środa 7.10 – 7.55
mała sala gimnastyczna

Koło rowerowe dziewcząt

 B. Steuer,
 E. Banach

poniedziałek 7.10 s.56,
wyjazdy w soboty

Taniec – kl. 4

 E. Banach

czwartek 7.lekcja, sala korekc.

Inne

Edukacja dla bezpieczeństwa

 J. Kolk-Paruzel

czwartek 8.lekcja, s. 55

Programowanie

 J. Kolk-Paruzel

środa 9.lekcja, s. 57