Wyrównujące kl. 1 - 3

 

ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW KLAS 1-3

Co i dla kogo ?

Kto prowadzi?

Kiedy i gdzie?

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne - uczniowie klasy 1a

p. I. Trojanowska

wtorek 3.lekcja, s. 44c

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne - uczniowie klasy 1b

p. M. Waszkiewicz

środa 5.lekcja, s. 44c

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne - uczniowie klasy 2a

p. M. Musiał

czwartek 4.lekcja, czytelnia

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne - uczniowie klasy 2b

p. B. Makarewicz

środa 6.lekcja, s. 57

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne - uczniowie klasy 2c

p. B. Gurtatowska

wtorek, piątek 7.10 – 7.55, s.20

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne - uczniowie klasy 3a

p. P. Baniewska

czwartek 6.lekcja, s.44b

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne - uczniowie klasy 3b

p. M. Buska

piątek 5.lekcja s. 21

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne - uczniowie klasy 3d

p. D. Zilbert

czwartek 3. lekcja, s.44b

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne - uczniowie klasy 3e

p. J. Hadryś

piątek 4. lekcja, s.44c

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla 3a

p. A. Klugiewicz

poniedz 6.lekcja, s. 50

Terapia pedagogiczna klas II

p. J.  Hadryś

poniedz. 6.lekcja, s. 44c

Terapia pedagogiczna klas III

p. J.  Błaszczyk

środa. 6.lekcja, s. 44c

Terapia pedagogiczna klas III

p. I. Trojanowska

środa. 3.lekcja, s. 44cb