Rozwijające w kl. 1 - 3

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW KLAS 1-3

 

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Kiedy i gdzie?

Matematyczne, logiczne, przyrodnicze

Zajęcia matematyczne kl. 1a

p. I. Trojanowska

czwartek 4.lekcja, s.44b

Koło matematyczne kl. 3a

p. P. Baniewska

wtorek 6.lekcja s.16

Koło matematyczne kl. 3b

p. M. Buska

wtorek 6. lekcja, s.36

Gry i zabawy logiczne kl. 3c

p. A. Juryta

środa 4 lekcja, s.44b

Koło matematyczne kl. 3d

p. D. Zilbert

wtorek 3. lekcja, s.36,
co drugi tydzień

Koło przyrodnicze kl. 3e

p. J. Hadryś

wtorek 2. lekcja, s.29
(w daty parzyste)

Matematyka i szachy kl. 3f
(na zmianę z zaj. plastycznymi)

p. J. Błaszczyk

czwartek 6. i 7. lekcja, s.28,
co drugi tydzień

Językowe

„Myślę, mówię, piszę...” - zajęcia rozwijające umiejętności jęz.

p. D. Kuszyńska

poniedz. 11.35 – 12.35, świetlica

Ortografia dla trzecioklasistów

p. M. Waszkiewicz

poniedziałek 15.30, s.23

Ortografia na wesoło

p. K. Krzymińska

poniedziałek 12.30 – 13.30, świetlica

Język niemiecki dla kl. 2a

p. D. Jachimczak

środa 2. lekcja, s.20

Język niemiecki dla kl. 2b i 2c

p. K. Lenczuk-Rybka

środa 6. lekcja, s.28

Czytelnicze

„Bajanie na dywanie” - poznajemy bajki z różnych stron świata

p. M. Mielec

środa 11.45 – 12.45, świetlica

Bajki-pomagajki

p. E. Dudziak

piątek 10.30 – 11.30, świetlica

Chwila z książką

p. A. Świderska

czwartek 10.40 – 11.40, świetlica

Chwile z książką - słuchanie, czytanie ze zrozumieniem, ortografia, trudne słowa...

p. R. Pawłowska

poniedziałek 9.30 – 10.30
czwartek 10.30 – 11.30, świetlica

 

 

 

Plastyczne, muzyczne

 

 

 

Zajęcia plastyczne klasy 1a

p. I. Trojanowska

poniedz. 8.lekcja, s.23

Zajęcia plastyczne klasy 2b

p. B. Makarewicz

poniedz. 6.lekcja, s.28

Zabawy ze sztuką klasy 3c

p. A. Juryta

wtorek 8.lekcja, s.15

Koło plastyczne klasy 3d

p. D. Zilbert

wtorek 3. lekcja, s.36,
co drugi tydzień

Koło plastyczne klasy 3e

p. J. Hadryś

wtorek 2. lekcja, s.29
(w daty nieparzyste)

Zajęcia plastyczne klasy 3f

p. J. Błaszczyk

czwartek 6. i 7. lekcja, s.28,
co drugi tydzień

Zręczne ręce – zajęcia plastyczne

p. K. Fajfruk

środa  12.15 – 13.15, świetlica

Każdy to potrafi – zajęcia plastyczne

p. E. Dudziak

wtorek 9.30 – 10.30, świetlica

„Do, re, mi, do – muzyka, lubię to!” - zaj. umuzykalniające

p. D. Kuszyńska

środa 13.30 - 14.30, świetlica

"Małe ręce, wielka Sztuka" - plastyka kreatywna,

p. M. Michalak

wtorek  9.15 -10.15, świetlica

Ruchowe 

Ruch przy muzyce klasy 2a

p. M. Musiał

wtorek 8. lekcja, aula

Zabawy ruchowe i muzyczne integrujące grupę p. K.Sarnatowicz-Stawicka środa 9.40 - 10.40, piątek 9.30 - 10.30, świetlica

Figle i wybryki – zabawy ruchowe

p. M. Michalak

poniedz. 14.30 – 15.30, świetlica

Gry i zabawy integracyjne

p. K. Fajfruk

piątek 11.45 – 12.45, świetlica

Inne

Twórczo i kreatywnie
 – elementy TRP

p. K. Krzymińska

czwartek 13.30 – 14.30, świetlica

Klub Miłośników Wrocławia

p. M. Musiał

poniedz., środa 6.klekcja, s. 21

Zdrowo-kolorowo

p. A. Świderska

poniedz. 9.30 – 10.310, świetlica

Jestem eko – zajęcia z ekologii

p. M. Mielec

piątek 10.00 – 11.00, świetlica