Rekrutacja do gimnazjum

Zasady rekrutacji do gimnazjum znajdują się na stronie:https://www.edu.wroclaw.pl/wps/portal/edu-dev/main22/informatoryorekrutacji