Total top

   

Współpraca z Fundacją Dobroczynności

W tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski SP 1 rozpoczął współpracę z Fundacją Dobroczynności. Na rzecz fundacji działają wszyscy uczniowie naszej Szkoły. O organizowanych i przeprowadzonych akcjach piszemy na stronie: http://sp1.wroclaw.pl/node/622. Liczymy, że dzięki tej współpracy nie tylko pomożemy najbardziej potrzebującym, ale jeszcze nauczymy się dzielić, pomagać, być...