Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu

Noc filmowa językowa

W dniu 12.10.2018 w naszej szkole odbyła się „Noc filmowa”, w ramach której uczniowie klas VI-VIII uczestniczyli w grach i zabawach językowych, prowadzonych przez nauczycielki języka angielskiego. Pierwsze zadanie KALAMBURY polegało na wylosowaniu nazwy filmu w języku angielskim oraz przedstawienie go bez użycia słów. Zadanie drugie zostało wykonane przy użyciu smartfonów. Uczniowie zagrali w KAHOOT!, w którym musieli zmierzyć się z 50 pytaniami o tematyce filmowej.  Ostatnie zadanie, PRZYSŁOWIA, miało na celu przybliżenie różnic w tłumaczeniach przysłów z języka polskiego na angielski. Zadanie miało dość duży stopień trudności.

W tym samym czasie druga grupa uczniów brała udział w warsztatach teatralnych pn. „Stop stereotypom”. Ich efektem były krótkie scenki pantomimy ilustrujące hasło „We all are equal”. Uczniowie przygotowali również „drzewka dyskryminacji”, które zostały udostępnione w sali nr 9. W czasie spotkania rozstrzygnęliśmy również konkurs na mema szkolnego, ogłoszonego pod koniec roku szkolnego 2017/2018, poprzez głosowanie w aplikacji Kahoot. Zwycięzcy to Matylda Cholewińska 7c, Hania Stacherzak 8e i Paweł Gołębiewski 8a.

Po głosowaniu wzmocniliśmy się pizzą i rozpoczęliśmy oglądanie filmów. Impreza zakończyła się o 6.45 wspólnym sprzątaniem. Spotkanie odbyło się w ramach projektu pn. „Wroclaw’s international high 5: gotowi na multikulturowość” finansowanego z funduszy europejskich - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Zdjęcia z nocy filmowej mozna zobaczyć tutaj: http://www.sp1.wroclaw.pl/node/1931