Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu

Spotkanie dla rodziców ósmoklasistów

Rodziców uczniów klas ósmych Dyrektor i Pedagog SP1 zapraszają na spotkanie dotyczące egzaminu po szkole podstawowej i rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/20, w poniedziałek 22 października o 16.30 (przed konsultacjami) w auli (III piętro).