Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu

Rada Rodziców

Oto adres mailowy Rady Rodziców SP 1: radarodzicow@sp1.wroclaw.pl

Numer rachunku Rady Rodziców SP 1: 81 1240 4025 1111 0000 4259 7177

Składka na rok szkolny 2018/2019 wynosi 40 zł. – jeśli w szkole jest rodzeństwo to składka wynosi po 20 zł.