Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu

Jesteśmy ludźmi - mamy swoje prawa!

W naszej Szkole od roku szkolnego 2017/2018 realizowany jest projekt Wrocław's international high 5: gotowi na multikulturowość! We wtorek, 15 maja, w ramach działań projektowych  reprezentanci klas IV-VII  uczestniczyli w  szkolnej akcji Human Rights Treasure Hunt (http://sp1.wroclaw.pl/node/1869). Drużyny klasowe poszukiwały ukrytych na terenie szkoły „skarbów”, prowadzących do wybranych praw człowieka. Uczniowie poznawali je po angielsku i po polsku! Jako podsumowanie akcji stworzone zostały piękne plakaty.
Dziękujemy uczestnikom za wspólną naukę i zabawę.