Nowe wieści z klas!

Warto zobaczyć, co robią nasi siódmoklasiści nie tylko na lekcjach (naczelne i ich...kości, mumie, laboratorium chemiczne) - http://sp1.wroclaw.pl/node/1766