Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu

Gimnastyka korekcyjna

GIMNASTYKA KOREKCYJNA 2018/19 - salka przy sali gimnastycznej

1A  (prowadzi Dorota Langner)      poniedziałek       6 lekcja,        środa     5 lekcja

1B  (prowadzi Dorota Langner)      poniedziałek       4 lekcja,         środa     4 lekcja

1C  (prowadzi Dorota Langner)      poniedziałek       3 lekcja          środa     3 lekcja

2A   (prowadzi Ewa Mikulska-Banach)      wtorek       3 lekcja        czwartek   2 lekcja

2B  (prowadzi Dorota Langner)      poniedziałek       5 lekcja,         środa     6 lekcja

3A  (prowadzi Ewa Mikulska-Banach)      poniedziałek       2 lekcja,        czwartek   3 lekcja

3B  (prowadzi Ewa Mikulska-Banach)      poniedziałek       7 lekcja,        czwartek   6 lekcja      

3C  (prowadzi Ewa Mikulska-Banach)      poniedziałek       8 lekcja,       piątek   6 lekcja    

4B, C, D  (prowadzi Ewa Mikulska-Banach)     wtorek 1 lekcja    

4A, E, F (prowadzi Ewa Mikulska-Banach)     piątek 7 lekcja