Innowacja TRP

W naszej szkole od września 2016r. w kl. IV c, w ramach innowacji  pedagogicznej, odbywają się zajęcia TRP – Twórcze Rozwiązywanie Problemów. TRP jest również prowadzone w kolejnym roku szkolnym w Vc. Zajęcia prowadzą: p. J. Pawłowska, p. D. Żbikowska oraz p. A. Piekara. Nauczycielki te doskonaliły swój warsztat pracy na całorocznym kursie z technik twórczego myślenie i kreatywności.

Uczniowie klasy IVc chętnie podejmują stawiane przed nimi wyzwania, uczą się podejmowania decyzji samodzielnie i w grupach, stawiania pytań, znają heurystyki twórcze, przejawiają kreatywne postawy, zaczynają myśleć nieszablonowo, rozbudzają w sobie ciekawość poznawczą… Z miesiąca na miesiąc widać, jak zmienia się ich sposób myślenia, postrzegania rzeczywistości, są coraz bardziej otwarci i pomysłowi.

W przyszłości chcielibyśmy objąć taką innowacją kolejne klasy w naszej szkole, również młodsze. A docelowo twórcze myślenie, kreatywność i otwartość ma wyróżniać wszystkich naszych uczniów i absolwentów. To niezwykle cenny potencjał każdego człowieka.